ข่าวสารและกิจกรรม
Category
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
Read More
26 October 2020
เปิดรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา  2564 ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษา   ระเบียบการโรงเรียนศุภลักษณ์  ปีการศึกษา  2564 เลขที่  3  ถนนพลายงาม  ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง  จังหวัด..
ปฏิทินกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Read More
05 April 2019
  ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนศุภลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562  วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ส. 27 เม.ย. 62 ปฐมนิเทศ ป.1และ ป.4 ครูใหญ่ พ. 15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ..
ปฏิทินกิจกรรม ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562
Read More
05 April 2019
    ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนศุภลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562   วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ พ. 15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2562   ศ. 17 พ.ค. 62 กิจกรรมวันวิสาขบูชา คุณครูธวั..
Copyright 2019 www.supaluckschool.ac.th Powered by บ้านเว็บไซต์