ข่าวสารและกิจกรรม
Category
นักเรียนที่ ได้ คะแนน O- NET เต็ม 100 ในปีการศึกษา 2561
Read More
21 April 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 ในปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 พ.ค. 2562 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกับ อบจ. สุพรรณบุรี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
Read More
30 May 2019
กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
Read More
30 May 2019
สรุปนักเรียนศุภลักษณ์ ที่สอบเข้าม.1แต่ละโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
Read More
21 April 2019
จำนวนนักเรียนที่ สอบเข้า ในระดับบชั้น มัธยมศึกษาปีที่่ 1 ในโปรแกรมพิเศษ แต่ละโรงเรียน
กิจกรรมนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา
Read More
04 April 2019
กิจกรรม Family Day 2013 ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสายใยอันดีภายในครอบครัวและส่งเสริมให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออก ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีแรกของ Whiz-Kids ที่ผู้ปกครองและเด็กๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการเดินพาเหรดในชุดนานาชาติ (Asian) เต้นหรีดเดอร์คู่แม่ลูก และร่วม..
กิจกรรมนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล
Read More
04 April 2019
โรงเรียนศุภลักษณ์ เปรียบเสมือน บ้านหลังที่สองของเด็กซึ่งจะมอบความ รักและความอบอุ่นให้กับนักเรียนทุกคน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนเติบโตไป เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียน การสอนจากคุณครูที่เอาใจใส่และมี ประสบการณ์
Copyright 2019 www.supaluckschool.ac.th Powered by บ้านเว็บไซต์