ยินดีต้อนรับสู่
ครอบครัว ศุภลักษณ์
โรงเรียนศุภลักษณ์ เปรียบเสมือน บ้านหลังที่สองของเด็กซึ่งจะมอบความ รักและความอบอุ่นให้กับนักเรียนทุกคน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนเติบโตไป เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียน การสอนจากคุณครูที่เอาใจใส่และมี ประสบการณ์
ทำไมต้อง "ศุภลักษณ์"
การพิจารณาเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการวางแผนให้กับอนาคตของเด็กซึ่งโรงเรียนศุภลักษณ์ได้ตอบ โจทย์ ในทุกๆด้านมีการเรียนรู้ที่มา พร้อมกับความสุขและรอยยิ้มอีกทั้งมี การดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงพร้อมกับผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นและการ ปลูกฝังเรื่องมารยาทงาม
ชีวิตในโรงเรียน
นักเรียน ศุภลักษณ์ ทุกคนจะได้รับ การพัฒนาทักษะที่สำคัญ ทั้ง 4 ด้าน ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ วิชาการ กิจกรรม การเล่น และประสบการณ์ที่ได้รับนอกเหนือจาก ในห้องเรียน โดยยึดหลัก
" สร้างเสริม พัฒนา สะสมปัญญา"
ติดต่อเรา
ท่านผู้ปกครองสามารถเข้ามาเยี่ยมชม และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากโรงเรียนได้ทุกวัน
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 -16:00 น. หรือ
โทร 035-526-134, โทร 035-525-190
ข่าวสาร
Supaluck School
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษา   ระเบียบการโรงเรียนศุภลักษณ์  ปีการศึกษา  2562 เลขที่  3  ถนนพลายงาม  ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง  จังหวัด..
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับราง..
มอบทุนการศึกษา เพชรน้ำเอก เด็กเก่งศุภล..
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่านดร.ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช ได้มอบหมายให้ คุณครูศุวิชยา วัฒนการุณ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์เก่า ที่สอบเข้าและมีคะแนนดี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. เด็กชายธนัญชัย หงษ์โต อันดับ 2 สมาร์ท โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 2. เด็กห..
นักเรียนที่ ได้ คะแนน O- NET เต็ม 100..
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 ในปีการศึกษา 2561
ดูทั้งหมด
โรงเรียนศุภลักษณ์
ผลงานเด่น
Supaluck School
Copyright 2019 www.supaluckschool.ac.th Powered by บ้านเว็บไซต์